דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 21/02/2010

קיטים לאפיון פרופילים גנטיים עבור המכון הלאומי לרפואה משפטיתפרסום כוונה להתקשרות

ציוד רפואי כללי

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

510865

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
03/03/2010תאריך אחרון להגשת השגות