דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 04/01/2010 דיווח ראשון: 28/12/2009

בדיקה הנדסית במתקני נפיצים במפעלים בטחונייםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

כימיקלים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪120,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

509692

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 23(ב) - לא הוגשה כל הצעה במכרז/ועדת המכרזים לא המליצה ע

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 23(ב) - לא הוגשה כל הצעה במכרז/ועדת המכרזים לא המליצה ע
31/12/2010תום תקופת ההתקשרות
28/12/2009תחילת תקופת התקשרות