דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 31/12/2009 דיווח ראשון: 07/01/2010

כוונת התקשרות עם ד"ר אורלי אינס קניג כראש המטה המקצועי לתכנית "עיר ללא אלימות".התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המשרד לבטחון לאומי ←

מוצגים אשטר סחר בע״מ

שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪481,680

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

509598

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
07/01/2011תום תקופת ההתקשרות
07/01/2010תחילת תקופת התקשרות