דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 04/01/2010 דיווח ראשון: 09/12/2009

הרחבת ההתקשרות עם יועצי הועדה להקמת תחנות כוח סולאריותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד האנרגיה ←

שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,550,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

508964

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2011תום תקופת ההתקשרות
09/12/2009תחילת תקופת התקשרות