דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 08/12/2009

חב' גל-על , ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו - אחזקה ותיקונים למכשירי מים חם/קר בבתי משפטפרסום כוונה להתקשרות

הנהלת בתי משפט ←

גל-על מוצרי שתיה בע״מ

שירותים למגזר הצבורי

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

508869

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
18/12/2009תאריך אחרון להגשת השגות