דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/12/2009 דיווח ראשון: 01/01/2010

התקשרות עם חברת קרדיט גארד.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות המיסים - שע"מ ←

קרדיט גארד בע״מ

מחשוב ותקשורת שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪13,398

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

508768

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2010תום תקופת ההתקשרות
01/01/2010תחילת תקופת התקשרות