דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 27/10/2009

בשע"ם מותקנות תוכנות הנמצאות בשימוש שוטף ובלעדיהן אין אפשרות להפעיל את מערכות המחשוב. לדעת הגורם המקצועי ביחידפרסום כוונה להתקשרות

רשות המיסים - שע"מ ←

מחשוב ותקשורת שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

507497

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
09/11/2009תאריך אחרון להגשת השגות