דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/10/2009 דיווח ראשון: 17/09/2009

הרחבת והארכת התקשרות למשרד רו"ח ברייטמן, אלמגור, זוהר, מאשר תשלומים במועצות הדתיותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המשרד לשירותי דת ←

שירותים אישיים ומקומיים שירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪155,125

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

507341

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2010תום תקופת ההתקשרות
17/09/2009תחילת תקופת התקשרות