דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 14 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות במכרז מרכזי מכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) לחכירה של מכונות להפקת מסמכים עבור משרדי הממשלה

משרד האוצר ←

24,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

506529

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(28) - נסיבות מיוחדות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(28) - נסיבות מיוחדות
06/12/2013תום תקופת ההתקשרות
15/04/2010תחילת תקופת התקשרות