דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 31/08/2009 דיווח ראשון: 27/08/2009

רכישת סטנט גרפט אאורטה ביטני וחזיהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

בית החולים איכילוב - ת"א ←

מדטרוניק נוויגיישן ישראל בע״מ

ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים ציוד רפואי כללי תרופות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪15,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

506491

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
27/08/2010תום תקופת ההתקשרות
27/08/2009תחילת תקופת התקשרות