דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/06/2009 דיווח ראשון: 16/06/2009

הארכת התקשרות ממכרז עם קבוצת נישה לקבלת שירותי ייעוץ וליווי מקצועיהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד העלייה והקליטה ←

נישה הייטק - גיוס והשמה בע״מ

שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪43,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

505080

סיבות בקשת הפטור: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)
15/10/2009תום תקופת ההתקשרות
16/06/2009תחילת תקופת התקשרות