דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/02/2009 דיווח ראשון: 19/01/2009

מסמרי TARGON FNהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

צמל יעקובסון בע״מ

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪305,817

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

501909

סיבות בקשת הפטור: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

ציוד רפואי יחודי - (חוק ישן)
19/01/2009תום תקופת ההתקשרות
19/01/2009תחילת תקופת התקשרות