דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/01/2009 דיווח ראשון: 01/01/2009

תכנון שינויים בבניין הלמ"סהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ←

אס.אל.אר. אדריכלים

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪15,015

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

501857

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
30/06/2009תום תקופת ההתקשרות
01/01/2009תחילת תקופת התקשרות