דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 01/01/2009 דיווח ראשון: 16/12/2008

ראגנטים לסיווג רקמות QIAGENהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

ביוטסט בע״מ

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪52,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

501790

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
16/12/2008תום תקופת ההתקשרות
16/12/2008תחילת תקופת התקשרות