דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/12/2008 דיווח ראשון: 01/01/2009

ייעוץ שוטף למנהל רשות, האגף לןתכנון בנושא: לווי תוכנית האב למשק המיםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות המים ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪393,513

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

501593

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(1) - ידע ומומחיות מיוחדים - פניה תחרותית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(1) - ידע ומומחיות מיוחדים - פניה תחרותית
31/12/2009תום תקופת ההתקשרות
01/01/2009תחילת תקופת התקשרות