דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 04/06/2008 דיווח ראשון: 01/01/2008

התקשרות בפטור ממכרז לצורך קליטת מתבגרים מחוסרי קורת גג, בהתאם ל - R.F.I. מס' 194/2007 בקשה לדיון חוזר בפנייההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הרווחה ←

בית השנטי (ע"ר)

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪6,648,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

501086

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
31/12/2010תום תקופת ההתקשרות
01/01/2008תחילת תקופת התקשרות