דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/01/2008 דיווח ראשון: 01/10/2007

הסכם שיווק - אירופההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התיירות ←

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪28,582

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

500767

סיבות בקשת הפטור: 

התקשרות של נציגות או סניף של המשרד במדינת חוץ - (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות של נציגות או סניף של המשרד במדינת חוץ - (חוק ישן)
31/05/2008תום תקופת ההתקשרות
01/10/2007תחילת תקופת התקשרות