דלג לתוכן עיקרי
חדש!טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 29/10/2023 דיווח ראשון: 01/01/2024

מערכת SYSAID-תחזוקה ובנק שעות למערכתפרסום כוונה להתקשרות

רשות מקרקעי ישראל ←

קונסיסט מערכות בע״מ

מחשוב ותקשורת
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪145,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000577220

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2024תום תקופת ההתקשרות
01/01/2024תחילת תקופת התקשרות
15/11/2023תאריך אחרון להגשת השגות