דלג לתוכן עיקרי
חדש!טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 16/10/2023 דיווח ראשון: 01/01/2024

מתן עבודות שיפוף ושירותי אחזקה ותיקונים למקפיאים.פרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי וולפסון ←

מוצרי חשמל ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪200,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000576566

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3 - פטור ממכרז

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3 - פטור ממכרז
31/12/2025תום תקופת ההתקשרות
01/01/2024תחילת תקופת התקשרות
30/10/2023תאריך אחרון להגשת השגות