דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 15/10/2023 דיווח ראשון: 12/10/2023

הגדלת פטור מבצעי לרכש רצועות לנשקהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משטרת ישראל ←

מרעום דולפין בע״מ

ציוד בטחון ובטיחות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪50,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000576529

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
01/11/2023תום תקופת ההתקשרות
12/10/2023תחילת תקופת התקשרות