דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/08/2023 דיווח ראשון: 07/09/2023

הרחבה - דנה מימון - זוהרהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000574632

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין