דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/08/2023 דיווח ראשון: 08/08/2023

שכירת נכס למערך הדיגיטל בהר חוצבים, ירושליםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

החשב הכללי הדיור הממשלתי ←

נכסי רד-בינת (1999) בע״מ

החכרת / השכרת מבנה למסחר תעשייה ותיירות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪70,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000573658

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14א)(א) - זכויות במקרקעין-מיקום מיוחד או תכונה ייחודי

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14א)(א) - זכויות במקרקעין-מיקום מיוחד או תכונה ייחודי
08/08/2023תום תקופת ההתקשרות
08/08/2023תחילת תקופת התקשרות