דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 17/08/2023 דיווח ראשון: 17/08/2023

התקשרות עם יאיר טכנולוגיות לחוזה שירות עבור מכשיר לבדיקות אלקטרופורזהפרסום כוונה להתקשרות

ציוד רפואי כללי שירותי טיפול בריאותי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪177,178

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000573264

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
17/08/2025תום תקופת ההתקשרות
17/08/2023תאריך אחרון להגשת השגות
17/08/2023תחילת תקופת התקשרות