דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 05/09/2023 דיווח ראשון: 24/07/2023

BRIDION 100 MG/ML 2 ML INJהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

בית החולים איכילוב - ת"א ←

נובולוג (פארם אפ 1966) בע״מ

ציוד רפואי כללי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000573161

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
24/07/2025תום תקופת ההתקשרות
07/09/2023תאריך אחרון להגשת השגות
24/07/2023תחילת תקופת התקשרות