דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 27/07/2023 דיווח ראשון: 01/11/2023

לרכוש רישוי ושעות פיתוח מחברת אינסנטיבס סולושיינס עבור תוכנת JOOPY INCENT לטובת יישום שיטות שכר עידוד לכל עובדפרסום כוונה להתקשרות

רשות המיסים - שע"מ ←

אינסנטיבס סולושיינס בע״מ

תוכנות שרתים פיתוח והטמעת מערכות מידע ניהול מערכות מחשוב ותקשורת ייעוץ במחשבים ותקשורת יחידות אחסון נתונים בסיסי נתונים אוטומציה אבטחת מידע וסייבר
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪3,999,999

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000573146

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
30/10/2028תום תקופת ההתקשרות
01/11/2023תחילת תקופת התקשרות
07/08/2023תאריך אחרון להגשת השגות