דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/07/2023 דיווח ראשון: 19/07/2023

ראגנטים לשימוש בחדרים נקייםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

בקטלאב דיאגנוסטיקה בע״מ

כימיקלים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪149,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000572990

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
19/07/2025תום תקופת ההתקשרות
19/07/2023תחילת תקופת התקשרות