דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/07/2023 דיווח ראשון: 07/09/2023

הקצאה למטרת גן ילדיםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

שירותים למגזר הצבורי

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000572621

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(6) - הענקת זכויות במקרקעין לצרכי ציבור