דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 12/07/2023 דיווח ראשון: 07/09/2023

מגרש 476/1 מתחם 4 רהטהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת מבנה מגורים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000572347

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים