דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 27/06/2023 דיווח ראשון: 01/07/2023

השפעות הקורונה על מערכת החינוךהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי חינוך והכשרה

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000571687

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
30/11/2023תום תקופת ההתקשרות
01/07/2023תחילת תקופת התקשרות