דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 22/06/2023 דיווח ראשון: 17/07/2023

הקצאה בפטור פוליבה בע"מהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת מבנה למסחר תעשייה ותיירות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000571482

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(5)(ב) - הענקת זכויות במקרקעין באזור עדיפות למפעל-המל

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(5)(ב) - הענקת זכויות במקרקעין באזור עדיפות למפעל-המל