דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 20/06/2023 דיווח ראשון: 11/07/2023

הקמת קטלוג דיגיטלי בתוך מערכת ניהול בנק הגניםפרסום כוונה להתקשרות

מנהל המחקר החקלאי ←

היטו - מערכות בע״מ

מחשוב ותקשורת
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪60,167

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000571312

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
10/07/2024תום תקופת ההתקשרות
11/07/2023תחילת תקופת התקשרות
09/07/2023תאריך אחרון להגשת השגות