דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/05/2023 דיווח ראשון: 24/05/2023

מגרש 130 בהרחבת מושב מבקיעיםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת מבנה מגורים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,653,892

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000570050

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין
23/05/2072תום תקופת ההתקשרות
24/05/2023תחילת תקופת התקשרות