דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 04/05/2023 דיווח ראשון: 16/04/2023

להפעלת פרויקט ציונות ויהדותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המשרד לשירותי דת ←

ארגון השומר החדש (ע"ר)

שירותי חינוך והכשרה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪8,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000569094

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/09/2023תום תקופת ההתקשרות
16/04/2023תחילת תקופת התקשרות