דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 27/04/2023 דיווח ראשון: 01/05/2023

התקשרות באמצעות פטור ממכרז למכלול לקטיעת שרשרת הדבקהפרסום כוונה להתקשרות

שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,913,301

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000568419

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
30/09/2023תום תקופת ההתקשרות
07/05/2023תאריך אחרון להגשת השגות
01/05/2023תחילת תקופת התקשרות