דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 23/03/2023 דיווח ראשון: 20/04/2023

התקנת מערכות הכוונה קולית למעליות היכל באר שבעפרסום כוונה להתקשרות

הנהלת בתי משפט ←

אלקטרה בע~מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000567539

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2023תום תקופת ההתקשרות
20/04/2023תאריך אחרון להגשת השגות
20/04/2023תחילת תקופת התקשרות