דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 12/03/2023 דיווח ראשון: 12/03/2023

התקשרות עם חברת פרודיפיי עבור פיתוח והטמעה מערכת מטרות לממשקי מחקרים קלינייםפרסום כוונה להתקשרות

מחשוב ותקשורת
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,755,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000566993

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2024תום תקופת ההתקשרות
23/03/2023תאריך אחרון להגשת השגות
12/03/2023תחילת תקופת התקשרות