דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/03/2023 דיווח ראשון: 08/03/2023

שכונה צ6 מגרש 132 לקיההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת מבנה מגורים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪136,485

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000566916

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים
07/03/2072תום תקופת ההתקשרות
08/03/2023תחילת תקופת התקשרות