דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 27/12/2022 דיווח ראשון: 01/01/2023

לצורך תשלום אחזקה שוטפת עבור מעליות במעון נופים, מגדלפרסום כוונה להתקשרות

משרד הרווחה ←

שינדלר ישראל בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪10,591

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000563271

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2023תום תקופת ההתקשרות
10/01/2023תאריך אחרון להגשת השגות
01/01/2023תחילת תקופת התקשרות