דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 27/12/2022 דיווח ראשון: 27/12/2022

שכונה צ6 מגרש 104 לקיההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת מבנה מגורים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪5,091

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000563201

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים
26/12/2071תום תקופת ההתקשרות
27/12/2022תחילת תקופת התקשרות