דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 21/11/2022 דיווח ראשון: 01/01/2023

החזר הוצאות לתורמות ביציות - הרצליה מדיקלפרסום כוונה להתקשרות

משרד הבריאות ←

הרצליה מדיקל סנטר בע״מ

שירותי טיפול בריאותי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000560757

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2024תום תקופת ההתקשרות
01/01/2023תחילת תקופת התקשרות
08/12/2022תאריך אחרון להגשת השגות