דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/11/2022 דיווח ראשון: 08/11/2022

מיכל כלוא פיצוץ לא קונבציונאלייםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משטרת ישראל ←

ח.ב. א. סוכנויות בע״מ

ציוד בטחון ובטיחות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪5,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000560081

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2024תום תקופת ההתקשרות
08/11/2022תחילת תקופת התקשרות