דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 02/11/2022 דיווח ראשון: 20/11/2022

רכש מכשיר SPIROPALM לביצוע בדיקת 6 דקות הליכהפרסום כוונה להתקשרות

בי"ח שמיר (אסף הרופא) ←

אלדן ציוד אלקטרוני בע״מ

ציוד רפואי כללי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪4,095

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000559664

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/10/2023תום תקופת ההתקשרות
20/11/2022תחילת תקופת התקשרות
17/11/2022תאריך אחרון להגשת השגות