דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 30/10/2022 דיווח ראשון: 01/12/2022

ההתקשרות עם החברה הכלכלית אילת (חכ"א) - השתתפות בעבודות פיתוח שטח ותשתיות באתר המשתלות על יסוד תנאי תקנה 3 (פרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

החברה הכלכלית לאילת (חכ״א) בע״מ

שירותים לחקלאות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪6,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000559400

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2025תום תקופת ההתקשרות
01/12/2022תחילת תקופת התקשרות
10/11/2022תאריך אחרון להגשת השגות