דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 24/10/2022 דיווח ראשון: 06/11/2022

בקשה 21931- בקשה לפרסום כוונה להתקשר עם קבוצת עזריאלי בע"מ כספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו לצורך מתן שירותי חניה, בחניון בית עזריאליפרסום כוונה להתקשרות

משרד המשפטים ←

קבוצת עזריאלי בע״מ

שירותי חניה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,946,414

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000559161

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2023תום תקופת ההתקשרות
06/11/2022תאריך אחרון להגשת השגות
06/11/2022תחילת תקופת התקשרות