דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/10/2022 דיווח ראשון: 11/10/2022

תרופות יחודיות-מעיין חיים בית דגן בע"מהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

מעיין חיים - רוקחות בהתאמה אישית בע״מ

תרופות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,500,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000558807

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
11/10/2024תום תקופת ההתקשרות
11/10/2022תחילת תקופת התקשרות