דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/10/2022 דיווח ראשון: 01/09/2022

שכירות עונתית - יפה וירון אסקיוהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת קרקע
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪3,893

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000558591

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(7) - הענקת זכויות שימוש בקרקע חקלאית לצרכי עיבוד עונ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(7) - הענקת זכויות שימוש בקרקע חקלאית לצרכי עיבוד עונ
31/08/2023תום תקופת ההתקשרות
01/09/2022תחילת תקופת התקשרות