דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 13/09/2022 דיווח ראשון: 23/08/2022

מימוש נכסי מקרקעין של חייבי מס בהוצל"פהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מכס ומע"מ ←

מכירת קרקעות ומבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000557987

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/04/2023תום תקופת ההתקשרות
23/08/2022תחילת תקופת התקשרות