דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/09/2022 דיווח ראשון: 01/01/2023

התקשרות בפטור ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו לפי תקנה 3(29) לתח"ם עם חברת "יפעת תקשורת" לקבלת לקט עיתונות יומית לשנת 2023פרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

יפעת המרכז למידע תקשורתי בע״מ

שירותים לחקלאות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪328,356

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000557845

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2023תום תקופת ההתקשרות
01/01/2023תחילת תקופת התקשרות
22/09/2022תאריך אחרון להגשת השגות