דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 05/09/2022 דיווח ראשון: 05/09/2022

שיוך 751 מגרש 116ב צימרמן אביגילהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת מבנה מגורים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,712,300

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000557413

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין
04/09/2120תום תקופת ההתקשרות
05/09/2022תחילת תקופת התקשרות