דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 15/08/2022 דיווח ראשון: 28/08/2022

קיום הכשרה מקצועית והפעלת אוכלוסיית טעוני פיקוח ופגועי נפש בשב"ספרסום כוונה להתקשרות

שירות בתי הסוהר ←

קבוצת שכולו טוב (ע"ר)

שירותי חינוך והכשרה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪350,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000556375

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
28/08/2023תום תקופת ההתקשרות
28/08/2022תאריך אחרון להגשת השגות
28/08/2022תחילת תקופת התקשרות